Kultur

Norrbottens kulturplan på väg

1:27 min

Norrbottens kulturplan är nu skickad till statliga Kulturrådet.

Norrbotten är ett av fem pilotlän som presenterar en handlingsplan över hur de vill använda sin del av den nya statliga penningpåsen som kallas "kulturportföljen".

Norrbottnisk danskonst ska få ett eget hus och det ska bli fler turnèer ut till kommunerna.

Kent Ögren, landstingsråd (S) har varit ordförande för hela processen: politkermöten, kommunbesök och intervjuer med kulturutövare.

– Nu ska vi göra kulturen mer tillgänglig för alla. Varje kommun bör ha en egen kulturskola, och vi ska se till att möjligheten för funktionshindrade att delta i kultur både som utövare och besökare ska bli bra, säger landstingsrådet Kent Ögren (S).

Han betonar att Kiruna ska bli centrum för länskonsten, där ska Bodens Havremagasin ingå och ett resurscentrum som ska finnas i Luleå.

Kulturutövare ska få bättre chans till att förkovra sig, står det i handlingsplanen.

En av Kent Ögrens hjärtefrågor är Filmpool Nords verksamhet:

– Personligen, vill jag att vi ska få mer resurser till att utveckla filmen i Norrbotten mer. Den är på väg att bli en mycket mer industriell verksamhet.

Är det landstingens uppgift att finansiera kulturlivet?

- Absolut. Vi har medverkat i kultursatsningar sen landstinget bildades 1857, så vi tar ut skatt från våra medborgare. Om någon annan tar över vår kulturverksamhet så måste vi också överföra skattemedlen till huvudmannen, avslutar Kent Ögren, landstingsråd (S).