Arvika

Bymiljöväg genom Gunnarskog

1:36 min

Snart invigs den andra bymiljövägen i Värmland. Den första byggdes i Årjängs kommun och den andra blir i dagarna färdigställd när väg 869 genom Gunnarskog blir till ett körfält för bilarna, med målade gång- och cykelbanor på varje sida.

– Efter att byalaget och Arvika kommun efterfrågat en säkrare väg genom Gunnarskog så tyckte vi att en bymiljöväg genom samhället var ett bra alternativ. Bebyggelsen är såpass tät att det krävts förhandlingar om markköp av många markägare för att anlägga trottoar och cykelväg samtidigt som det blivit avsevärt mycket dyrare, säger Yvonne Thorén strategisk samhällsplanerare på Trafikverket.

Det är i Danmark förebilden till bymiljövägen finns. Vinsterna är att kostnaderna blir låga för en förbättrad trafiksäkerhet eftersom det är den befintliga vägen som används. Den går också snabbt att göra jämfört med byggande av gång- och cykelbanor då både byggtid och tid för förhandlingar med markägare behövs.

Det negativa är att fordonen på vägen vid möte svänger ut på gång- och cykelbanor. Vägar med mer än 2000 fordon per dygn är därför inte lämpliga att byggas om till bymiljövägar. På vinterväg med snö döljs också avgränsningslinjerna.

– Vägen i Gunnarskog kostar 500 000 kronor jämfört med en breddning av vägen för gång och cykelbanor som kostar ca två miljoner kronor, berättar Yvonne Thorén på Trafikverket.

Den första bymiljövägen i landet byggdes för tre år sedan genom Bonäs i Dalarna.