Kraftig ökning av harpest

Antalet människor som smittas av harpest ökar kraftigt i Sverige. Hittills i år har 378 fall rapporterats, jämfört med ett medeltal på 287 fall om året under de senaste tio åren. Västmanland är ett av de län där ökningen varit störst.

Fyra län i mellersta Sverige står för merparten av ökningen - Västmanland, Stockholm, Södermanland och Örebro.

Den kraftiga ökningen kom framför allt efter sommaren, 80 procent av anmälningarna gjordes under september och oktober.

Ofta har smittan skett genom mygg- och fästingbett, men harpest sprids också genom direktkontakt med infekterade djur, framför allt harar.

Om behandlingen sätts in tidigt minskar risken för ett ibland utdraget och komplicerat sjukdomsförlopp.

TT