Förorenade platser synas med satsning

2:00 min

Bara kontrollerna av miljöföroreningar på ön kostar 1,5 miljoner 2011. Därefter vill länsstyrelsen lägga mer än dubbelt så mycket på det arbetet. Alltså att undersöka förorenade platser, inte sanera. Mattias Vejlens på länsstyrelsen tycker att undersökningarna är minst lika viktiga som att rena områdena.

För åren 2012-2014 vill länsstyrelsen satsa 3,5 miljoner om året på att kartlägga och undersöka förorenade platser på Gotland. Undersökningarna är viktiga tycker Mattias Vejlens på länsstyrelsen så att de sanerar rätt områden.

-Det krävs ganska omfattande undersökningar, skulle man sanera direkt skulle det kosta mycket mycket mer, säger Mattias Vejlens som samordnar länsstyrelsens arbete med förorenade områden.

Länsstyrelsen arbetar med att kartlägga, undersöka analysera och hålla koll på platser på Gotland där det tidigare funnits miljöfarlig verksamhet. När det sedan kommer till att göra något åt problemen känner de till ett tiotal platser där risken med miljöproblemen är så stora att det krävs sanering. Där satsas omkring tio gånger mer pengar än på undersökningarna.

-Naturvårdsverket har ungefär 500 miljoner kronor varje år, och merparten av de pengarna går till åtgärder, säger Mattias Vejlens.

I hela landet väntas det ta uppemot 50 år att sanera de allra värsta miljöproblemen till en kostnad av 45 miljarder kronor. På Gotland har länsstyrelsen en lista med 11 eller kanske 12 platser där problemen är så stora att de ska saneras. Sedan finns det massor av platser med mindre problem, som pengarna inte räcker till.

-Det kommer tyvärr vara så att vi kommer att få leva med väldigt många platser som är förorenade, säger Mattias Vejlens.

Pengar till arbetet med förorenade områden på ön söker länsstyrelsen hos Naturvårdsverket. De har bara lämnat in ansökan om pengar för 2011. För åren därefter har länsstyrelsen bara "förvarnat" myndigheten om hur mycket pengar det kommer att behövas då. Förutom kostnader för konsulter så ska pengarna även räcka till två anställda på länsstyrelsen.