7 november

"Det är så otroligt allvarligt om det skett på det viset"

11 min

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap i Göteborg, kommenterar kartläggning av svenska medborgare som USA:s så kallade Surveillance Detection Units ägnat sig åt. Han menar att om Säpo eller svenska regeringen vetat om det och låtit det ske är det mycket faligt: 

Hur det ligger till är oklart, men Säpo ska genomföra en utredning.