Osby

Bro rasade när kraftverksdamm brast

1:26 min

En kraftverksdamm brast på söndageseftermiddagen i Hästberga i Osby kommun. Till en början forsade mycket stora mängder vatten ut och vattnet förstörde en bro på väg 1944 mellan Osby och Verum. Flödet lugnade sig sedan, enligt räddningstjänsten.

– Vi fick in ett larm från två kanotister som paddlade i Helgeå. Uppe vid kraftverket vid Hästberga upptäckte de att dammarna brast. Då körde jag ut dit och då blev det riktig katastrof, berättar Ulf Nilsson, räddningsledare vid räddningstjänsten i Osby.

– Det är en liten åfåra som var 4-5 meter bred. Den var säkert 40 meter bred när jag kom fram. Det var mycket vatten, men det har sjunkit undan nu.

Vid 14-tiden bedömde polisen omfattningen som stor och planer fanns på att evakuera gårdar och bostäder i närheten av dammen i Hästberga kraftstation.

Tidigare under dagen drabbades kraftstationen av ett strömavbrott som berörde många hushåll i Osby.

Vattnet förstörde en bro och väg 1944 mellan Osby och Verum har stängts av.

Enligt polis och räddningstjänst har inga människor kommit till skada, men tre personer som var ute och gick längs sjön hamnade i det forsande vattnet men de klarade sig utan skador.

Vad som har orsakat dammbristningen var på söndagseftermiddagen fortfarande oklart.

Under eftermiddagen inventerade räddningstjänsten bostäderna i området. Även flyg skickades dit för att inventera omfattningen av olyckan.

Elbolaget Brittedal driver kraftstationen i Hästberga. Hushåll i närheten har blivit utan ström och deras strömförsörjning ska nu lösas provisoriskt, säger bolagets vd Lars Truedsson till P4 Kristianstad.

Vad som hänt vill han inte spekulera i i nuläget.

– Vi måste undersöka det. Men det är alltså 30 meter av dammvallen som försvunnit och det innebär att man tömmer vattenmagasin som finns uppströms, säger Truedsson