Allt större andel av biståndet används i Sverige

2:13 min

Allt mer biståndspengar stannar i Sverige för att finansiera mottagandet av flyktingar. I år handlar det om drygt åtta procent av biståndsbudgeten. Det är mer än dubbelt så mycket som år 2006. Men exakt hur dessa pengar används får man inte veta.

Justitiedepartementet vägrar lämna ut informationen som kan förklara varför andelen biståndspengar som stannar i Sverige ökar. Det trots att en av regeringens främsta ledord vad gäller biståndet är öppenhet och transparens.

Sedan flera år har Sverige rätt att ta pengar från biståndet för att finansiera mottagandet av flyktingar här i landet. Och varje år blir den summa som stannar i Sverige större och större.

På fyra år har den mer än fördubblats - man kan säga att nästan var tionde biståndskrona i dag, cirka 8 procent, går till att betala boende, vård och skola för flyktingar här i Sverige.

Fördubblingen kan inte förklaras av fler asylsökande. De har blivit något fler men inte i motsvarande grad.

Andra möjliga förklaringar är längre handläggningstider i asylärenden eller dyrare hyror.

Men vi får inte veta exakt var ökningarna har skett.

Justitiedepartementet vill varken berätta eller lämna ut materialet som visar hur de ökade kostnaderna fördelas.

– Nej, det finns inget annat än en beräkning utifrån de underlagen – och de är arbetsmaterial, säger departementsrådet Anders Kessling.

Så det kommer ni inte att lämna ut?

– Nej.

En av regeringens deviser i biståndsfrågor är större öppenhet. Så här har biståndsminister Gunilla Carlsson sagt tidigare:

– För mig handlar det om att tillgängliggöra data, att ha ett öppnare arbetssätt.  

Och så här sa Gunilla Carlsson i helgen till radioprogrammet Konflikt, som handlade om pengar som går till ambassader istället för till rent bistånd:

– Vi har också påtalat att det är problem i biståndsförvaltningen med att kunna följa pengarna och ha en bra rapportering. Och det var därför jag ville införa den här transparensgarantin just för att det i dag är för svårt att kunna följa pengarna, ta del av handlingar och se vem som gjort vad.

Men justitiedepartementet vill inte bidra till denna öppenhet genom att lämna ut informationen om hur biståndspengarna fördelas i Sverige.

– Just nu är det det här som är allmän handling och inte, säger Anders Kessling.

Socialdemokraternas biståndspolitiska talesman Kent Härstedt är kritisk:

– Vi ställer också i grunden upp på principen att man kan ha avskrivningar mot flyktingavräkning. Men det måste finnas en tydlig redovisning av hur pengarna används och om det kan finnas en tydlig koppling till hur man kan använda biståndsmedlen, och det redovisas inte av regeringen, säger Kent Härstedt.