Förbund kräver mer information om ny praxis

1:51 min

Efter Kalibers avslöjande om att många funktionshindrade tvångsvårdas tillsammans med kriminella, kräver nu Autism- och Aspergerförbundet att Sveriges Kommuner och Landsting informerar bättre om den rättspraxis som gäller.

– Det är förfärligt tycker jag, att man om man har ett funktionshinder ska tvångsvårdas som en konsekvens av en yttring av ett funktionshinder. Jag tror ingen skulle tänka i de banorna om det vore en kroppslig sjukdom som krävde en specialiserad behandling, säger Eva Nordin-Olson som är ordförande i Autism och Aspergerförbundet.

I går avslöjade P1-programmet Kaliber om att var tredje ungdom som tvångsplaceras på särskilda ungdomshem har en utvecklingsstörning eller andra funktionshinder som autism, asperger och adhd. Därmed tvångsvårdas de tillsammans med kriminella och missbrukare.

Detta trots ny rättspraxis från i våras som säger att tvångsvård inte ska användas om den unges beteende beror på ett funktionshinder.

– Det låter lite som att man lite trotsar också Regeringsrättsdomarna och dess roll som praxis-skapande, säger Eva Nordin-Olson.

Nu kräver Autism- och Aspergerförbundet att Sveriges Kommuner och Landsting går ut och informerar landets alla socialnämnder om det nya rättsläget.

Kommunerna måste också ompröva de fall där funktionshindrade hållits tvångsvårdade sedan innan den nya rättspraxisen.

Men när Kaliber konfronterade flera socialnämndsordförande som fattat beslut om fortsatt tvångsvård av funktionshindrade - kände de inte ens till regeringsrättens nya praxis.

– Oerhört märkligt om man fortsätter med en tvångsåtgärd trots att rättspraxisen har förtydligat att det kanske inte finns ett underlag. I alla de fall som nu är omhändertagna så borde man ju rimligen titta på det när man omprövar beslutet, säger Eva Nordin-Olson.

Ja, det säger ju även Regeringsrätten.

– Ja, jag blir nästan mållös, jag tycker det låter helt obegripligt.