Hagfors

Projekt minskade matsvinnet

1:27 min

Skolmat för hundratusentals kronor slängs varje år i Hagfors, men under två veckor uppmanades eleverna att inte slänga mat. Målet var en besparing på 30 procent, men man nådde inte riktigt upp till målet under kampanjen "Den Goda Maten".

– Det slängdes en hel del mat. Vi gjorde först en hemlig mätning där vi kom fram till att det slängs ungefär 500 kilo. Och útifrån de siffrorna satte vi upp ett mål att minska svinnet med 30 procent, säger Johanna Thorén som är klimat- och miljöinformatör i Hagfors kommun.

Det var under två veckor i oktober som elever i Hagfors fyra skolor uppmanades att inte slänga mat. Under kampanjen slägdes det närmare 400 kilo, mot normalt 500 kilo som motsvarar en kostnad på cirka 275 000 kronor under ett läsår. Men det är stora skillnader mellan låg- och mellanstadier och gymnasieelever som slänger betydligt mer mat, men det är också en stor skillnad på vilken maträtt som serveras.

Under veckorna 42-43 pågick en kampanj i Hagfors kommuns skolmatsalar för att uppmärksamma den påverkan svinnet av mat har på miljö och ekonomi och uppmuntra elever och personal att minska mängden matavfall från skolmåltiderna.

Under två veckor i slutet av september vägdes all mat som kastades och resultatet var överraskande högt. Tillsammans slängde elever och lärare på skolorna i Hagfors kommun nästan 500 kilo mat.

Målet med kampanjen var att minska mängden svinn med 30 procent. Allas insats var varit god, men gemensamt nådde skolorna dessvärre inte målet.

Under kampanjen kastades 397 kg, vilket är en minskning på 21 procent. Råda skola var klart bäst och minskade mängden med 69 procent.

Sunnemo skola klarade också att uppnå målet med god marginal och minskade mängden svinn med 43 procent. Kyrkhedens skola minskade med 29 procent och Älvstrandens Bildningscentrum med 16 procent.

– Trots att vi inte nådde målet är jag nöjd med resultatet. Kampanjen har gjort avtryck hos elever och lärare och jag vet att eleverna ansträngt sig för att inte kasta så mycket. Att vi inte nådde den 30-procentiga minskningen är bara en morot till att arbeta vidare för att få till en långsiktig minskning, säger Johanna Thorén, projektledare.