Ekots mutenkät

Många kommuner ändrar rutiner efter oegentligheter

1:28 min

Muthärvan i Göteborg har gjort att många av landets kommuner har sett över sina egna kontrollsystem, rutiner och upphandlingar. I en enkät har Sveriges Radio frågat landets kommuner om de vidtagit några åtgärder sedan muthärvan avslöjades i våras. Av de 185 kommuner som har svarat uppger närmare 40 procent att de har agerat.

– Sedan muthärvan i Göteborg har vi tittat lite extra på den information vi kommer med.  Vi har också tittat över våra system, dels satsar vi på e-handel, dels tittar vi på vår upphandlingspolicy och har sett över den. Vår ekonomiavdelning har också tittat lite på våra interna kontrollsystem hur vi kan göra stickprov för att upptäcka om det är något som blir tokigt någonstans, säger Henriette de Maré, stadsjurist i Mölndal.

I Sveriges Radios enkät till landets kommuner har vi bland annat frågat om de har agerat på något sätt sedan muthärvan i Göteborg avslöjades av Uppdrag granskning. Av de 185 kommuner som har svarat uppger närmare 40 procent att de har agerat. Det vanligaste är att de sett över riktlinjer, kontrollsystem och upphandlingar.

60 procent av kommunerna svarar att de inte har agerat. Orsaker som ofta anges är att de tycker att de har fungerande riktlinjer och rutiner eller att de inte ser några misstänka oegentligheter. I Borås är Lars-Erik Danielsson stadsjurist och han säger att muthärvan i Göteborg inte fått kommunen att agera.

– Centralt där jag sitter har vi nog inte gjort något speciellt med anledning av det. Vi tycker oss nog ha hygglig kontroll på verksamheten som det var redan innan detta uppdagades, säger Lars-Erik Danielsson.

Tidigare publicering i samma ämne: