65,5 procent till valurnorna

Sammanräkningen av sametingsvalet inleddes vid niotiden i dag. 65,5 procent av de som är upptagna i röstlängderna deltog i valet. Det är tre procents högre valdeltagande än vid förra valet 1997.
Men valnämnden hade ändå förväntat sig ett högre valdeltagande, men tror att bristen på pengar gjort att de inte fått ut tillräckligt med information. Sammanräkningen beräknas vara avslutad i morgon.