Måndag 8 november

Andevärlden är pratsam

18 min

Monica Seldahl medium berättar om hur hon hela sitt liv varit sensitiv och mottaglig för meddelanden från andra sidan.

Att ha förmågan och få kontakt med andra sidan kan ta på krafterna men inte för Monica. Hon har lärt sig att stänga av flödet, för dom är pratsamma i andevärlden. Monica hjälper också människor vars hus blivit hemsökta av olika oförklarliga händelser. Det kan då vara andar, nära anhöriga som gått bort eller olika energier som finns kvar i huset. Anledningen till att det blir oroligt är att de försöker visa att de finns där och söker kontakt.