Omskärelse måste utföras

4:51 min

Förra året fattade Hälso och sjukvårdsnämnden beslutet om att rituell omskärelse av pojkar ska erbjudas på Gotland, men det beslutet följs inte.

Familjer som vill att deras söner ska omskäras får lösa det på egen hand, och där kommer promblematiken runt köksbordskirurgi in i bilden.

Miljöpartisten Stefaan de Maecker, som föreslås blir ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, från och med årsskiftet säger att frågan om omskärelse är mycket komplex. —Men det är absolut oacceptabelt att beslutet inte följs och jag ska se till att det verkställs i verksamheten. Samtidigt uppmuntrar han diskussionen där omskärelse som tradition kritiseras och understryker att han förstår dem som motarbetar det.

Ann-Christin Kullberg som är hälso och sjukvårdsdirektör tycker att det är konstigt att beslutet inte efterlevs inom klinikens verksamhet men säger att det är väldigt få förfrågningar om omskärelse som ställs inom den gotländska sjukvården. Men den bild som de som Eter pratat ser annorlunda ut. Under de senaste året så har runt tio familjer på Gotland utfört omskärelse av sina pojkar antingen i sina hem, eller på annan ort.  

Reporter: catarina.gustafsson@sr.se

Eter 8 november 2010