Stockholm

Förundersökning om USA:s övervakning

Chefsåklagare Tomas Lindstrand inleder en förundersökning om USA:s ambassads övervakning. I helgen kom det fram att ambassaden i Stockholm har bedrivit hemlig övervakning i Sverige sedan år 2000.

Det handlar framför allt om spaning i syfte att skydda den amerikanska ambassaden och andra platser i Stockholm där ambassaden bedriver verksamhet. Informationen har sedan skickats vidare till USA.

– Det är min skyldighet att inleda en förundersökning om det finns anledning att anta att brott har förövats, säger Lindstrand till TT.

– Här gäller det att undersöka om det har begåtts något brott och här måste man vara noggrann.

Lindstrand vill tills vidare inte uttala sig om hur lång tid förundersökningen kan ta.

– En ambassad får skaffa information om Sverige och det svenska samhället, men de får inte bedriva verksamhet som är reserverad för polisen, säger Mark Klamberg, doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet.

Enligt Klamberg måste ambassaden ha tillstånd i form av ett beslut från svenska myndigheter för övervakning av det här slaget.

Säpo har i dag haft ett möte med åklagaren.

– En förundersökning är inledd och då är det sekretess som gäller, säger säger Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.

Han vill inte kommentera USA:s ambassads uppgifter om att de har informerat svenska myndigheter om programmet.

– Jag noterade också detta. Jag har ingen annan information att lämna än den vi lämnat tidigare. Omfattningen av åtgärderna har vi inte blivit informerade om, säger Peter.

TT: Men visste ni om att det här programmet, SDU, fanns över huvud taget?

– Jag kommer inte att kunna precisera det ytterligare. Det handlar om omfattningen av programmet, säger Peter.