Västernorrland

Många speciallärare går i pension

1:31 min

Av alla speciallärare som är i tjänst idag så kommer mer än sex av tio stycken att ha gått i pension om femton år. Det är en av orsakerna till att Arbetsförmedlingen tror att det kommer att bli ett bristyrke i framtiden.

– Vi är ett utrotningshotat släkte, säger Birgitta Grahn som arbetar som speciallärare på Gerestaskolan i Härnösand.

Det är elever med speciella behov som kan få stöd av en speciallärare. Hjälpen de får kan till exempel vara i form av läsgrupper eller individuell träning i matematik. Om man inte hittar utbildad personal som kan ersätta de som går i pension, så tror Birgitta Grahn att barnen kan bli förlorarna.

– Det är eleverna naturligtvis, som inte får det där extra stödet att någon kollar upp dem hela tiden, säger hon.

De senaste åren har det inte gått att utbilda sig till speciallärare, men i och med den nya skolreformen så blir det möjligt igen. På Mittuniversitetet i Härnösand läser Sara Ljusberg till lärare och hon kan tänkta sig att gå en vidareutbildning till speciallärare.

– I framtiden tror jag att man känner mer att man vill inrikta sig på det området, det är väldigt viktigt med bra lärare, säger hon. 

 Karin Johansson
karin.s.johansson@sr.se