TEATERFÖRBUNDET

Filmteam kan ha brutit mot arbetstidsregler

Teaterförbundet har fått uppgifter om brott mot reglerna i arbetstidslagen under inspelningen av nya avsnitt till kriminaldramat "Maria Waern", som delvis ägde rum på Gotland.

Uppgifterna handlar om brister i tidsplaneringen, omfattande övertidsuttag, avvikelser från regler kring nattvila och veckovila m.m. Om uppgifterna visar sig vara korrekta innebär det att produktionsbolaget kan ha brutit mot såväl Arbetstidslagen som mot gällande kollektivavtal.

Teaterförbundet vill nu senast på fredag ha svar på en rad frågor som gäller arbetstider för var och en i filmteamet.