Borg vill inte ge Finanspolitiska rådet mer pengar

1:24 min

Regeringens finanspolitiska råd vill bli mer fristående och få mer medel. Men finansminister Anders Borg bjuder hårt motstånd.

– Den bedömning som vi gör är att det är svårt att upprätthålla en rimlig minimikvalitet med de arbetsförhållanden och de resurser som vi har, säger professor Lars Calmfors, som är Finanspolitiska rådets ordförande.

Förutom att få mer pengar vill Finanspolitiska rådet vara mer oberoende av makten. Rådet är satt att oberoende granska regeringen. Men eftersom rådet rent tekniskt är en vanlig myndighet menar Lars Calmfors att det finns en risk för att regeringen i praktiken kan styra rådet.

Därför föreslår Finanspolitiska rådet att man istället ska verka under riksdagen, som Riksrevisionen och Riksbanken gör. Finansminister Anders Borg, gillar inte den idén.

– Vi har den ordningen i Sverige att riksdagen stiftar lagar och sedan verkställs de olika besluten av regeringen. Det är därför alla myndigheter i Sverige som är oberoende sedan flera hundra år tillbaka ligger under regeringen. Och det är väl kanske lite självöverskattning om de jämför sig själva med Riksrevisionen eller Riksbanken, säger han.

Anders Borg tycker inte heller att det är rimligt att ge Finanspolitiska rådet mer ekonomiska resurser.

– Efter att ha gått igenom deras skrivelse är min reflektion snarare att man kunde ge dem mindre pengar. Deras uppgift är att en gång om året publicera en rapport som utvärderar den ekonomiska politiken. Det är åtta ledamöter med sju miljoner i budget, det bör de rimligen kunna göra, säger Anders Borg.