Oro för inuiternas framtid

1:35 min

I samma takt som isen smälter i Arktis och nya mineral-, gas- och oljefyndigheter upptäcks i området ökar oron för vad som skall hända med ursprungsbefolkningen i området.

– För att undvika en ny kolonialiseringsvåg i Arktis gäller det att utbilda ursprungsbefolkningen så att den också kan vara med och påverka, hjälpa till och dra nytta av dom naturresurser som i klimatförändringarnas spår blir möjliga att ta till vara, , säger Floyd Roland, premiärminister i kanadensiska Northwest Territories på Arktiskonferens i Helsingfors.

Men, säger Floyd Roland också, vi måste samtidigt ha hjälp och dra nytta av all den kunskap de har som exploaterar Arktis.

Floyd Roland är själv inuvaluit, ett inuitfolk som lever i det arktiska nordvästra Kanada. Under hans tid har det här området genomgått en snabb modernisering och gas, olja och mineraler har redan börjat utvinnas.

Hos grannen i öster, Grönland, har stora oljefyndigheter upptäckts och man fortsätter nu att leta på alla håll i Arktis och länderna i området, Kanada, USA, Ryssland, Norge och Danmark försöker muta in så mycket som möjligt.

Men alla är inte så intresserade av att höra hur ursprungsbefolkningen vill ha det.

– Fortfarande kommer många utifrån och berättar vad som borde göras utan att tala med oss, säger premiärminister Floyd Roland.