Regeringskansliet kan bantas med 700 anställda

1:32 min

Regeringen kan tvingas banta det egna kansliet nästa år. Den rödgröna oppositionen och Sverigedemokraterna föreslår i varsin motion en lika stor minskning av regeringskansliet.

Enligt Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros ligger inte något samarbete bakom att oppositionen och Sverigedemokraterna har kommit fram till samma syn på möjliga besparingar. 

– Vi kommer ju aldrig någonsin att tveka att rösta på vår egen politik. Sverigedemokraterna vill vi inte ha någonting att göra med. Hur de röstar är för oss något vi inte har en aning om, säger Thomas Östros. 

Vad betyder det att ni eventuellt hamnar på samma linje och kan fälla regeringen på en detalj i budgeten?
– För oss är det bara en fråga om sakpolitiken. Vi kommer aldrig någonsin att samverka på något sätt med Sverigedemokraterna, men vi kommer aldrig någonsin att tveka att rösta på våra egna förslag. 

Både de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna anser att regeringskansliet ska minska sina kostnader med 670 miljoner kronor redan kommande år. 

Bägge skriver i sina respektive budgetmotioner att en lämplig kostnadsnivå för regeringskansliet är den som gällde före det senaste svenska ordförandeskapet i EU. 

Enligt SVT:s Rapport skulle en sådan neddragning innebära 700 färre jobb i regeringskansliet.

Oppositionen har nu en chans att vinna en omröstning i riksdagen om regeringskansliets storlek. För när det gäller besparingar ställer budgetlagen inte samma krav på enighet från oppositionens sida som om det hade gällt utgiftsökningar. Då måste de lägga ett gemensamt budgetförslag för att kunna besegra regeringen.