Skåne

Många alzhermersjuka i Skåne utan medicin

1:36 min

Endast en tredjedel av de alzheimersjuka i Skåne får bromsmediciner mot sin sjukdom. Detta trots undersökningar som visar att långt många fler kan bli hjälpta av medicinering.

– Sätter man in de här läkemedlen tidigt med rätt diagnos och följer upp patienterna så får 75 procent av dem mycket god effekt av detta, säger Lennart Minthon, överläkare på neuropsykiatriska kliniken i Malmö.

Men av Sveriges landsting är det bara Västerbotten som når upp till socialstyrelsens riktlinjer vad gäller medicinering mot Alzheimers sjukdom. Därefter är skillnaderna stora mellan landstingen, visar en undersökning som gjorts på beställning av läkemedelsindustriföreningen.

Näst sämst i klassen är Skåne, där bara en tredjedel av de alzheimersjuka får bromsmediciner. Och bristerna i vården börjar redan när patienten söker sig till vårdcentralen.

– Vi måste tänka oss en komplett vårdkedja för de som drabbas av demenssjukdomar. Både specialistmottagningarna, primärvården och kommunerna måste engagera sig. Vårt nästa steg är att få igång primärvården, säger Lennart Minthon.

Alzheimers sjukdom är en form av demens som angriper och förstör hjärnans nervceller. Genom medicinering kan förloppet bromsas upp, och för varje extra år som patienten kan bo kvar hemma finns enorma vinster att göra; både för patienten, de anhöriga och samhället i stort.

Varje år kostar demensvården i Skåne sex miljarder kronor. Och här finns pengar att spara för samhället, menar Lennart Minthon.

– Studier visar att man kan spara 20-30 procent av det beloppet om man sätter in rätt behandling och följer upp patienterna.

Men även om siffrorna säger annat så finns det hopp för demensvården i Skåne. Ett nytt projekt ska öka samverkan mellan de olika vårdinstanserna och arbetet med att skapa ett skånskt kunskapscenter inom demensvården är i full gång.

– Det är kunskap som ska spridas över hela regionen så att vi på sikt kan bli bäst på att ta hand om alla dessa patienter, säger Lennart Minthon.