Fler turer kring Stulen Barndom

Två personer i Aneby och Stockholm, som lämnat organisationen Stulen Barndom, JO-anmäler polis- och åklagarmyndigheterna för att ha utrett fel person för bedrägeri.

Det är grundaren till organisationen, Peter Lindberg från Aneby, som anklagats för bedrägeri. Något som anmälarna anser är fel.

Anmälarna anser också att det är märkligt att nuvarande ordföranden i Stulen Barndom, som ska vara dömd för skattebrott, får sitta kvar som representant i den statliga utredningen om övergrepp mot barnhemsbarn.