Karlskrona

Karlskrona vill växa

Karlskrona kommun vill växa och inom 20 år ha 75 000 invånare. Målet för kommunen är nu att från 2011 och tre år framåt öka befolkningen med i genomsnitt 500 personer per år.

Det kom fram under den pågående presskonferensen som femklövern just nu håller i Karlskrona.

Åsa Holst
asa.holst@sr.se