Gnosjö

Nya rutiner för missbrukarvård

Efter kritik från Socialstyrelsen har Gnosjö kommun ändrat rutinerna i sin missbrukarvård.

Kritiken kom efter att en anmälan angående en missbrukare blev liggande i postfacket hos en handläggare. Det dröjde då åtta dagar innan kommunen inledde en utredning om missbrukaren. Numera nås postfacken igenom när handläggarna är borta.

Gnosjö kommun har också, efter Socialstyrelsen kritiserat formen för själva utredningarna, ändrat rutinerna på det området. Det gäller då bland annat bättre information till klienten och noggrannare journalföring.