Åter återbäring på Konsum Gotland

Konsum Gotland kommer årterigen att betala återbäring i form av kontanter till sina kunder. Återbäringssystemet togs bort successivt från 80-talet, men införs nu i december igen.

Återbäringen blir maximat fem procent för den som handlar för mer än 4 000 kronor i månaden.

Samtidigit som Konsum Gotland inför återbäring står föreningen inför stora investeringar på Gotland. Affärerna i Klintehamn och Lärbro byggs ut och till sommaren 2012 är förhoppningen att en ny srormarkand ska öppna i Visby.