Transtrand

Förhandlingar inledda om anlagda bränder

I dag har förhandlingarna i Svea Hovrätt om dom anlagda bränderna och bedrägerierna i Transtrand inletts. Målet handlar om fyra familjemedlemmar som Mora tingsrätt fällt för bedrägerierna men friat för bränderna.

Hovrättsförhandlingarna började med syn på plats i Transtrand i dag och fortsätter på onsdag i tingsrätten i Falun.

Därefter sker förhandlingarna i Stockholm. 45 dagar har Svea Hovrätt avsatt för det här målet med avslut den 10 mars nästa år.

Dalanytt
dalanytt@sr.se