Ny rapport krävs om övervakning i Finland

1:15 min

USA:s underrättelseverksamhet kring ambassaderna utomlands väcker nu även frågor i Finland. Den finländska Skyddspolisen uppger att den haft samtal med den amerikanska ambassaden i Helsingfors. Men just nu finns inga misstankar om brott.

– Vi kan fortfarande konstatera att det inte finns något tecken på det, att något olagligt ska ha hänt här i Helsingfors när det kommer till ambassadens säkerhetsbevakning, säger Skyddspolisens kommunikationschef Liinu Lehto-Seljavaara.

Efter att USA offentliggjort att den nu så omdiskuterade övervakningen vid ambassaderna även används i Finland, har den skyddspolisen Skypo - motsvarigheten till Säpo - tagit upp saken med den amerikanska ambassadens personal i Helsingfors.

Efter det har Skypo konstaterat att det inte finns några misstankar om att USA:s övervakning av misstänkta aktiviteter kring ambassaden där skulle bryta mot några finska lagar.

– Från vår sida är det här slutfört nu, den här diskussionen i Finland.

Men samtidigt som förundersökningar kring övervakningen nu pågår i Norge och Sverige, kan det även bli utredningar i Finland framöver.

Idag har den finländska Dataombudsmannen bett Skyddspolisen om en utförlig rapport om USA:s övervakningsprogram, där man vill att det undersöks om personuppgifter verkligen utnyttjas på ett lagligt sätt och om Finlands sekretesslagar följts.

Även från Island rapporteras idag att justitieministeriet där bett polisen att undersöka om den amerikanska säkerhetsbevakningen vid ambassaden gått regelrätt till.

Det är en bevakning som isländska myndigheter uppger att de inte känt till tidigare.