Besked om satsning skjuts upp

Det blir inget besked om ett nytt hyvleri i Lugnvik förrän i slutet av september. Styrelsen för Scaninge Timber bordlade frågan vid sitt styrelsemöte, och företagets vd Krister Fahlgren säger att under rådande omständigheter går det inte att försvara en investering på 100 miljoner kronor. Marknaden är mycket hårt ansträngd och Scaninge vill nu avvakta. Nutek har tidigare sagt ja till ett stöd på 15 miljoner kronor.