Hägglund svarar på intern kritik

2:00 min

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund svarar nu på den interna kritiken i partiet mot honom. Hägglund har bland annat fått kritik för att ställa upp för mycket på regeringens åtstramning av sjukreglerna.

Göran Hägglund försvarar reformen men tror att de nya sjukreglerna gjorde att kristdemokraterna förlorade röster i valet. 

– Jag tror inte att sjukförsäkringsfrågan, som det kom att bli i slutet av valrörelsen, gjorde att vi ökade vårt röstetal i förhållande till om frågan inte hade funnits. Jag tror att det i den meningen innebar att vi förlorade en del röster. Det här ger oss ett ännu större ansvar att vi följer upp frågan, ser till att de problem som finns täpps till, säger Göran Hägglund.

Men den mesta kritiken från partikollegor har handlat om att Hägglund för några veckor sen sade att han vill ompröva partiets hjärtefråga, vårdnadsbidraget, och att partiet istället bör tänka på nya modeller för småbarnsfamiljer.

Flera ledande kristdemokratiska politiker ifrågasatte Göran Hägglunds utspel, och hävdade att det blir svårt för kristdemokrater ute i kommunerna att försöka införa vårdnadsbidraget när partiledaren tror att man har nått vägs ände i frågan, och att Hägglund borde ha förankrat ståndpunkten i partiet först, innan han gick ut i media.

Men Göran Hägglund håller inte med.

– Jag tycker att det är viktigt att vi, omedelbart efter ett val, tar oss tid att vända på alla stenar, pröva nya möjligheter framöver. Vi har gott om tid fram till valet 2014 och jag tycker att vårt parti ska ha ett tillräckligt gott självförtroende för att kunna föra de här diskussionerna på ett öppet sätt, säger Göran Hägglund.

Så du ser inga problem med att partistyrelsen inte var informerad innan du själv gick ut och pratade om det?

– Jag tycker att det är viktigt att debatten förs på ett öppet sätt och i den debatten är alla välkomna att delta, säger Göran Hägglund.

Just nu blåser det en del kring Kristdemokraternas partiledare. Men Göran Hägglund upplever själv att stödet för honom är starkt i partiet.

– Allt det här kommer naturligtvis att prövas på rikstinget, men min upplevelse är att jag har ett starkt stöd i mitt parti, säger han.

Vill du leda partiet även in i nästa valrörelse?

– Ja, det vill jag, säger Göran Hägglund utan tvekan.