Skellefteå

Ingen garanti att bo ihop på ålderns höst

I Skellefteå blir det inte någon garanti att du får bo tillsammans med din man eller fru på äldre dagar. En motion som föreslog att äldre par ska få bo tillsammans i särskilt boende, även om den ena parten inte har ett omsorgsbehov, har röstats ner.

Vid tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott röstades en motion om parboendegaranti ned av majoriteten med siffrorna 5 mot 2.

En parboendegaranti innebär att äldre par ska få bo tillsammans i särskilt boende, även om den ena parten inte har ett omsorgsbehov.

Det var Håkan Lindh, folkpartist, som i kommunstyrelsen arbetsutskott yrkade bifall till motionen tillsammans med moderaternas Andreas Löwenhöök.

När socialnämnden i slutet på oktober tog upp motionen från den borgerliga alliansen avslog s-majoriteten med hänvisning till att en generell parboendegaranti skulle kräva en lagändring. Däremot fick socialkontoret i uppdrag att utreda bland annat vad en parboendegaranti skulle innebära för behovet av platser på särskilt boende.