Karlstad

Advokat kritiserar skattebrottsrättegång

1:05 min

En av advokaterna i den stora skattebrottsrättegång som just påbörjats är kritisk till omfattningen av målet. 17 personer står samtidigt inför rätta anklagade för grova bokförings- och skattebrott i rättegången som väntas hålla på fram till den 14:e januari nästa år.

– Åklagaren har ju valt att processa med sjutton tilltalade och också lagt fram en förundersökning som har ca 34 000 sidor och det innebär ju per automatik att han har ett extremt stort ansvar gentemot skattebetalarna för han har påtagit samhället extrema kostnader, säger Advokat Carl Johan Malmberg.

Malmberg tycker istället att åklagaren skulle rikta talan mot färre antal personer och också begränsa åtalen.