Från biltjuv till kriminell

En fjärdedel av dom ungdomar som stjäl en bil och åker fast för det kommer att bli grovt kriminella. Det visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå har gjort.
1985 dömdes totalt 53 personer mellan 18 och 22 år, till fängelse för första gången vid någon av länets tingsrätter. Sedan dess har nästan tre av fem, 30 personer, blivit dömda för andra brott, och under dom senaste fem åren 22 personer, alltså två av fem. Enligt Jan Ahlberg på Brå så blir alltså var fjärde ungdom som stjäl en bil grovt kriminell, och stjäl man ytterligare en bil och åker fast för det ökar risken markant. Med den här kunskapen om var riskerna är som störst, tror Jan Ahlberg på Brottsförebyggande rådet att samhället har en större möjlighet att sätta in resurser i rätt skede. I Radio Västernorrlands kartläggning är det bara tio stycken, alltså en av fem, som har klarat sig från ett fortsatt kriminellt liv.