Motala

130 varslas när Saab lägger ner

Försvarsindustrikoncernen Saab lägger nu ner sin verksamhet i Motala och samtliga 130 anställda kommer att varslas om uppsägning.

I bästa fall kan en mindre del bli kvar här. Det handlar i så fall om test och support av kompletta torpeder. Men det är en mindre del och då pratar vi om storleksordningen 10 eller max 15 personer, säger Tomas Samuelsson, verksamhetschef på Saab Dynamics. 

I Motala har Saab ägnat sig åt utveckling av undervattensvapen och sensorer. Det affärsområdet läggs nu ner och verksamheten kommer istället att integreras i Saab Dynamics. Delar av den kommer att flyttas till England, men ett kontor ska, enligt Saab, också etableras i Linköping.

– I den mån att det nu blir flytt till Linköping avser vi att erbjuda personal från Motala de tjänster som uppstår i Linköping.

Personalen i Motala informerades under förmiddagen och beskedet kom inte som någon större överraskning.

– Inte med tanke på hur det har pågått, speciellt under det senaste året då, säger Lars Westerlind på Akademikerförbundet. 

Han säger också att han tror att många av de som nu förlorar sina jobb kan få nya anställningar.

– Det är ju väldigt god utbildning och kunskap på folk här.

Så det finns jobb?

–  Åt Linköpingshållet finns det ju bättre möjligheter. I Motalaområdet kan det ju bli snävt.

Dometic, Electrolux och nu Saab, dagens besked är bara det senaste i en lång rad som drabbat kommunen under de senaste åren.  

– Det här känns inte alls roligt. Vi har ju tappat väldigt mycket jobb i Motala och det här är ju väldigt kvalificerade arbeten. Det är ju ingenjörer vi pratar om, säger Eva Isaksson Ribers (M), kommunalråd i Motala.

Utöver nedläggningen i Motala genomför Saab flera andra nedskärningar. Bland annat kommer verksamheten i Eskilstuna att avvecklas och samtliga anställda där kommer också att varslas om uppsägning. Delar av den produktionen flyttas till Karlskoga.

– De här strukturåtgärderna innebär att vi koncentrerar verksamheten genom att minska antalet verksamhetsplatser samt effektiviserar inom områden där vi har för höga administrativa kostnader, säger Saabs vd Håkan Buskhe i ett pressmeddelande.

Enligt Saab är förändringarna en del av en anpassning till förändrade marknadsförutsättningar. Omstruktureringen väntas kosta en halv miljard kronor att genomföra, och ge en besparing på 200 miljoner kronor per år när de är färdiga.

Sammanlagt varslas nu 200 personer, men Saab utesluter inte fler varsel framöver.