Sms kan förbättra behandlingen av hiv

Sms-kontakt mellan vårdpersonal och hiv-smittade i Kenya förbättrade behandlingen med över tio procent i jämförelse med patienter som inte fick några sms, utan bara vanlig vård.

Forskarna skriver i tidskriften The Lancet att de jämförde över 500 hiv-smittade patienter i Kenya där hälften av de smittade fick en kort förfrågan om hur de mådde en gång i veckan och hälften fick vanlig vård utan sms kontakt.

Den Kenyanska studien kom fram till att när vårdpesonalen hörde av sig med korta sms, så förbättrades hiv-patienternas mottaglighet till behandlingen med 12 procent, och sms:en förbättrade också hämmandet av att viruset spred sig med 9 procent i jämförelse med patienter som fått vanlig vård.

Vårdpersonalen skickade ut massutskick av typen - "Mambo" - helt enkelt "hur mår du?" på Kiswahili, och patienterna fick då 48 timmar på sig att svara, och gjorde de inte det så ringde vårdpersonalen upp och pratade med patienten.

Om ett par år har 4,5 miljarder människor en mobiltelefon och billiga text-meddelanden kan enligt forskarna vara extra effektivt i fattiga länder som saknar infrastruktur och vårdresurser till mer personlig behandling.

På vissa håll i Sverige används sms inom sjukvården mest för att påminna patienter om besökstider, alltså bara som envägskommunikation.

Referens:
Lester T.L. et. al. Effects of a mobile phone short message service on antiretroviral treatment adherence in Kenya (WelTel Kenya1): a randomised trial. The Lancet, November 9, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)61997-6