Länet

Snön försenar posten

Det kraftiga snöandet gör att posten kommer bli försenad eller till och med helt inställd på vissa håll i länet idag. Det är framför allt boende på landsbygden som berörs.

- Ja, det kan faktiskt vara så att vi inte riktigt når ut till alla kunder idag, säger Göte Svensson, distriktschef på Posten i Örebro.

- Dels så blir vi ju naturligtvis försenade, där det inte är plogat, men vi komemr nog också ställa in posten där vi inte kommer in på vägar där det är väldigt mycket snö.

Göte Svensson menar att varje brevbärare själv måste bedöma om han eller hon ska ge sig in på en oplogad väg.

- Vi vill inte riskera att köra fast, säger han. Det är sunt förnuft hos våra brevbärare som måste avgöra i varje enskilt fall.