Halmstad

Bygge blir av i Steninge

De Steningebor som protesterat mot planerna på bebyggelse i Hulabäck vann inte regeringens gehör. Miljödepartementet har nu avgjort att detaljplanen, som Länsstyrelsen godkänt, står fast.

De klagande anser bland annat att bebyggelsen ligger för nära ett naturreservat och hotar tillgången till rekreationsområdet. Men när regeringen nu prövat ärendet finner man att de olägenheter som påpekats inte är så betydande att planen inte kan godtas.