Åvab kan bli kvar

Nytt hopp har väckts för ÅVAB i Åmål, efter beskedet om nedläggning i slutet av mars. Ett par intressenter har sagt sig vilja köpa företaget av Segerström-koncernen. Om inte det går i lås, kan det bli så att personalen tar över.