Lantbruk

Virus kan spåras via mjölk

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU har hittat en metod för att lättare upptäcka två av de vanligaste virus-smittorna bland mjölkkor.

80 procent av landets mjölkbesättningar drabbas av RS- och Coronavirus varje år, vilket kostar mjölkbönderna 150 miljoner kronor, skriver tidningen Land Lantbruk.

Veterinär Anna Ohlson på SLU har undersökt mjölkkobesättningar tillsammans med kollegor och har tagit fram en metod för att se om virustyperna finns och hur de utvecklas bland djuren.

Genom att undersöka mängden antikroppar i mjölk från kor som fått sin första kalv kan forskarna se om gården nyligen varit utsatt för smitta eller är fri från infektionerna.