Västerås

Ny renhållningstaxa föreslås

Kommunstyrelsen i Västerås föreslår ny renhållningstaxa för 2011. För ett hushåll i småhus som källsorterar rest- och bioavfall 120-140 liter minskar den årliga avgiften från 2 759 kronor till 2 170 kronor per år, enligt förslaget.

Men de som inte sorterar sitt avfall samt hemkomposteringsabonnenter med stora kärl och tät hämtningsfrekvens får höjda taxor.

Slutgiltigt beslut om avgifterna för nästa år fattas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 25 november i samband med beslut om budgeten för 2011.