Sahlin: Partiledningen bör erbjuda sina platser

2:26 min

Hela den socialdemokratiska partiledningen ska ställa sina platser till förfogande inför den extrakongress som ska kallas in, det säger partiordförande Mona Sahlin till Ekot.

– Jag tycker det är viktigt att en valberedning får fria händer att pröva förtroendet i hela partiledningen. Jag tror inte jag är ensam om att känna att när jag leder partiet och måste ta partiet igenom den stora och konvulsionsartade förändringsprocessen så måste det vara med ett brett förtroende bakom. Det förtroendet behöver nu partiet pröva för hela partiledningen, säger Mona Sahlin.

Mona Sahlin, som alltså också ställer sin egen plats till förfogande, uppger att verkställande utskottet är överens om att ett förtroenderåd, ett stort partimöte, som är inkallat till i början av december, ska utse en valberedning och att den valberedningen ska ha helt fria händer att föreslå att en extra kongress nästa år kan välja en ny partiledning.

Sahlins besked på eftermiddagen i dag om att hela partiledningen ska ställa sina platser till förfogande, överrumplade andra ledamöter i verkställande utskottet, som anser att det inte är vad som beslutats, men som inte tänker protestera offentligt, trots att de har invändningar i sak.

Mona Sahlins svar på den debatt som är igång sedan en tid om hur och av vem ansvaret för valnederlaget ska utkrävas, välkomnas däremot av flera ledamöter av partistyrelsen.

Mona Sahlin säger att hon var beredd att avgå redan på valnatten.

– Självklart frågade jag partiledningen då: ”vill ni att jag går nu bums?”. I så fall hade jag gjort det. Nu är jag partiordförande, och det är mitt ansvar att ta ansvar för att både kongressen och förtroendefrågan och, som jag har sagt många gånger, det politiska innehållet blir den stora debatten. Hade jag inte känt att jag har det förtroendet hade jag inte stått här i dag och sagt det, säger Mona Sahlin.

Flera personer uppger för Ekot att Mona Sahlin även vid ett VU-möte häromdagen frågat om förtroendet för henne som framtida partiledare. Frågan hade gått laget runt, men alla ville inte svara. Här är hennes egen kommentar till den uppgiften.

– Jag tänker förstås inte lämna ut vad någon enskild person sa eller inte sa. Jag berättar vad min analys nu är. Jag leder partiet. Jag kommer att ta ansvar för att både person- och politikfrågorna blir levande fram till vår extrakongress i vår. Det känner jag ett stort förtroende för och lust också själv att göra, säger Mona Sahlin.