Miljörådgivning till bönder

Länsstyrelsen, LRF och Jordbruksverket satsar på rådgivning till lantbrukare inom ramen för sin kampanj Greppa Näringen som pågått sedan 2005. Syftet är att öka lönsamheten inom jordbruket och samtidigt minska påverkan på vatten och klimat.

Rådgivning till lantbrukare med åar som rinner genom jordbruksmarken och ut i Mälaren prioriteras eftersom vattendragen bidrar till övergödningen av Mälaren och Östersjön.