Fallande kolesterol kan varsla om demens

1:55 min

Sjunkande kolesterolhalter i blodet under många års tid kan vara ett av flera tecken på begynnande demens. Det har forskare från USA och Sverige kommit fram till i en stor studie som har löpt över flera årtionden.

Högt kolesterol i blodet ökar risken för sjukdomar i hjärtat och kärlen, enligt den absoluta majoriteten av forskarna. I forskarvärlden har det också diskuterats huruvida högt kolesterol även skulle kunna öka risken för demens.

Svaret i en studie som nu publiceras, där forskare har följt nästan 1.500 kvinnor från Göteborg under lite mer än 30 års tid, är nej. Högt kolesterol verkar inte öka risken att man blir dement.

Men forskarna upptäckte också något annat under studiens gång: Hos de kvinnor vars kolesterolhalt sjönk allra mest under de dryga 30 åren var demensrisken dubbelt så stor jämfört med de kvinnor vars värden låg stabila.

Lite mer specifikt: Hos de kvinnor vars kolesterolhalt var stigande eller oförändrad var risken att få en demensdiagnos cirka 9 procent under tidsperioden. Men hos dem som hade den största nedgången i kolesterol under årtiondena var risken nära 18 procent. Totalt insjuknade 161 av de studerade kvinnorna i demenssjukdomar under tidsperioden.

Forskarna tror att sjunkande kolesterol i sig inte ger demens utan att det troliga orsakssambandet är det omvända: När hjärnan så sakteliga börjar bli sjuk i demens så påverkar den inte bara sig själv, utan även en massa andra kroppsliga processer. Det säger studieledaren Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

– Vi vet tidigare att innan man blir dement så sjunker blodtrycket och man går ner i vikt, vilket vi också tror beror på att hjärnan styr de här processerna.

Det går inte utifrån studien att säga exakt hur många år före demensen som kolesterolet börjar sjunka, fortsätter Ingmar Skoog. Det får senare forskning utvisa. En förhoppning inför framtiden är att till exempel sjunkande blodtryck och sjunkande kolesterol kan bli markörer, eller varningstecken, för demens.

– Idag kan vi inte med säkerhet säga om någon kommer att utveckla demens under de närmsta åren, inte ens om vi gör intelligenstester och liknande. Så att vi har ett behov av att hitta bättre markörer, säger Ingmar Skoog.

– Man har diskuterat att olika saker som sjunkande blodtryck, sjunkande vikt och sjunkande kolesterol skulle kunna användas som ett varningstecken. Men idag kan vi inte säga någonting om det.

Studieperioden vad gäller demens och kolesterol sträcker sig från 1968 och fram till början av 2000-talet. Den uppdelning som många numera gör mellan det "goda" och det "onda" kolesterolet återfinns inte i den aktuella studien. Den typen av data fanns inte 1968 och därför har man mätt kolesterolhalterna generellt hos Göteborgskvinnorna i befolkningsstudien, säger Ingmar Skoog.

Kolesterol och demens är en mycket studerad kombination. Ett skäl är att en gen som ökar risken för demens är kopplad till kolesteroltransport i blodet, säger Ingmar Skoog. Dessutom har forskarna diskuterat huruvida kolesterol kan medföra en ökning av de äggviteämnen i hjärnan som man ser vid Alzheimers sjukdom.

– Men om man ska se utifrån epidemiologiska studier, befolkningsundersökningar, så verkar risken med högt kolesterol inte vara så där jättestor i förhållande till demens, säger Ingmar Skoog.

– Men det är viktigt att framhålla att det är väldigt viktigt att man behandlar högt kolesterol, med tanke på att det ökar risken för hjärt-kärl-sjukdom.

I Sverige har 2 procent av 70-årigarna demens, 30 procent av 85-åringarna och 50 procent av 95-åringarna. Alzheimers sjukdom utgör lite mer än hälften av demensfallen.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Mielke, Skoog, et al. The 32-year relationship between cholesterol and dementia from mid- to late life. Neurology 10 november 2010.