BORÅS

Lika friskvård för alla

1:34 min

Rättvisa friskvårdsbidrag - det är en av de satsningar som den nya rödgröna ledningen i Borås föreslår i nästa års budget. Pia Petersson inom handikappomsorgen har länge kritiserat orättvisorna, men nu är hon nöjd.

Det har hittills varit upp till varje avdelning i kommunen att själv prioritera hur friskvårdsbidrag ska fördelas.

Pia Peterson och hennes arbetskamrater inom handikappomsorgen är anställda av Socialkontoret, och när tiderna hårdnade prioriterade Socialkontoret den vanliga verksamheten.
Inom andra förvaltningar fick man samtidigt både gymkort, massagestol på jobbet, fruktkorgar, hjälp till idrottsredskap och resor.

– Idag känns det väldigt skönt, som en seger. När man har fått höra om andra kollegors förmåner, och vår friskvårdspeng bara försvann, säger Pia Peterson.

Det är viktigt att bli behandlade lika?

– Självklart, och särskilit mellan manliga och kvinnliga yrken.

Tekniska jobb har fått fler förmåner än vad ni inom omsorgen fått?

– Jajamen, helt klart, säger Pia Peterson.

Orättvist tyckte också den dåvarande borgerliga ledningen i Borås, men inget hände.

Nu ska det i alla fall bli lika för alla, säger de rödgröna. Alla som vill utnyttja det ska få en friskvårdspeng på 1500 kronor.
Pia Petersson hoppas få sina yoga-timmar betalda, och beloppet är hon nöjd med.

– Det är bra. Det är dubbelt så mycket (som tidigare).