Fortsatta motsättningar inför G20-möte

1:43 min

G20-ländernas stats- och regeringschefer har nu anlänt till mötet i Seoul. Men än finns inga tecken på att det i sista stund dykt upp någon kompromissvilja i motsättningarna mellan i första hand USA och Kina när det gäller valutakurser och obalanser i handeln.

När USA:s president Obama anlände hit till mötet försvarade han åter igen centralbankens beslut att använda sedelpressen som en metod för att få igång USA:s ekonomi. Det kan minska det amerikanska handelsunderskottet och även gynna världsekonomin, menar han. 

Obama väntas också hålla enskilda möten med Kinas president Hu Jintao och Tysklands Angela Merkel under torsdagen. Det är de som hårdast kritiserat den amerikanska penningpolitiken. 

Kina, Tyskland, Brasilien och flera andra G20-länder anser att USA:s beslut kan driva ner dollarkursen och utlösa ett handelskrig som påminner om vad som hände under krisen på 1930-talet. 

Vattendelaren mellan de motsatta uppfattningarna går grovt sett mellan de G20-länder som i stil med USA och vissa länder i Europa har statsfinansiella problem med växande skulder och budgetunderskott och länder som inte har det. 

Läget blev inte bättre av siffror som i går visade att Kinas handelsöverskott i oktober steg till 27 miljarder dollar från 17 i september. 

Siffrorna pekar på att länder med dåliga statsfinanser har problem med återhämtningen efter finanskrisen, att de i dag egentligen inte har råd med fortsatta ekonomiska stimulanser för att få igång tillväxten, men saknar alternativ.

Konstrasten är stor mot G20-länder med snabbväxande ekonomier som i flera fall redan är tillbaka på samma nivåer som före krisen.

För värdlandet Sydkorea är därför oddsen dåliga att få fram ett recept som kan minska obalanserna mellan G20-länderna.