Sjukvård

Fick vänta 14 år på en diagnos

1:35 min

I Sverige lider minst 200 000 kvinnor av sjukdomen endometrios. Trots att sjukdomen är så vanlig är kunskapen mycket bristfällig. För Susan Reijer tog det 14 år att få en diagnos.

Den kroniska sjukdomen innebär att livmoderslemhinna inte bara finns i livmodern utan även utanför.

Men trots att sjukdomen är så pass vanlig är sjukvårdens kunskap mycket bristfällig. För Susan Reijer i Göteborg tog det 14 år att få en diagnos.

Under tonåren bodde Susan Reijer i Borås och sökte ofta läkarvård för smärtorna i buken, men utan att någon hittade något fel. Numera bor hon i Göteborg och efter många läkarbesök även där fick hon diagnosen endomtrios. Susan Reijer berättar hur hon först kände över att få diagnos:

– Där ser ni att jag inte är här bara för att bli sjukskriven eller inte vill jobba. Sedan har det ju varit väldigt jobbigt och psykiskt påfrestande.

I Sverige har 10 till 15 procent av alla fertila kvinnor endometrios, det motsvarar ungefär två flickor i varje skolklass. Trots att sjukdomen är så vanlig är det få läkare som har tillräcklig kunskap om sjukdomen.

Margita Gustavsson som är överläkare på kvinnokliniken i Kungsbacka berättar att intresset för att lära sig mer om sjukdomen är för dåligt.

– Vi har lyckats öppna ett center i Sverige och skulle behöva ha minst fyra.

Det enda endometrioscentret i Sverige ligger i Uppsala och öppnades för drygt ett år sedan. Det behövs minst tre stycken till för att täcka upp behovet i Sverige och Margita Gustavsson hoppas på att det ska öppna ett i Västra Götaland.

Susan Reijers endometrios är kronisk vilket betyder att hon alltid har mer eller mindre ont. Susan berättar hur det är när smärtan är som värst.

– Jag kan inte inte stå upp, inte ligga ner, inte göra någonting, och mår väldigt illa hela tiden.