Akademiska sjukhuset

Suurkülas avgång var väntad

2:11 min

Marie Beckman Suurkülas avgång som chef för Akademiska sjukhuset i Uppsala bedöms av många som ett väntat besked. Beckman Suurküla har länge haft ett hot över sig att tvingas lämna sin tjänst.

Hur ser du på att sjukhuschefen avgår? Kommentera!

Det som slutligen kan ha avgjort saken var Upplandsnytts avslöjande i veckan att hon köpt tjänster från ett rekryteringsföretag för miljonbelopp utan att göra en upphandling, det menar Miljöpartiets oppositionsråd Johan Edstav.

– Vi har sett att det hopat sig med problem på Akademiska sjukhuset på senare tid. Och det senaste som hände, med konsulttjänster som köpts utan att följa de ramavtal som landstinget har, utan i stället har skett vid sidan om, och inte har följt Lagen om offentlig upphandling, kan man väl se som kanske spiken i kistan, säger Johan Edstav (MP).

Den bild som gavs från landstinget i går var att Marie Beckman Suurküla slutar på egen begäran. I själva verket kan man säga att hennes ställning länge varit bräcklig och till slut blivit ohållbar. Hennes ledarskap har varit kritiserat, och hennes resultat har varit svaga.

En önskan att byta ut henne har, enligt vad Upplandsnytt erfar, funnits en längre tid högt upp inom landstinget, men från politiskt håll ville man inte ha den typen av uppmärksamhet före valet. Efter valet är nu situationen en annan. Nästa val ligger fyra år framåt i tiden, och en chefsavgång nu kommer inte att vara en politisk belastning då.

Förtroendet för Marie Beckman Suurkülas chefskap har eroderat kraftigt bara i år. Till exempel avslöjade Upplandsnytt i somras att hon beviljat daglig pendling med flyg för en underordnad chef som hon rekryterat, något som ledde till att hon fråntogs rätten att på egen hand rekrytera höga chefer till sjukhuset, detta efter beslut av landstingsdirektören Kerstin Westholm. När också nu ekonomin på Akademiska blir allt sämre, samtidigt som en populär chef som akutens verksamhetschef Urban Säfwenberg säger upp sig i protest mot arbetsklimatet på sjukhuset, blev hennes ställning ohållbar.

Enligt vad Upplandsnytt erfar hade landstingsdirektören Kerstin Westholm i förrgår ett möte med Marie Beckman Suurküla, ett möte som resulterade i gårdagens avgångsbesked. I pressmeddelandet om avgången sägs att inget avgångsvederlag kommer att betalas ut. Men Beckman Suurküla beviljas en förlängd uppsägningstid på sex månader då hon, som det heter, ska stå till förfogande för särskilda uppdrag. De sex extramånaderna innebär att hon får drygt 700 000 kronor, vilket tillsammans med sociala avgifter kostar landstinget uppemot en miljon.

I dag berättar landstingsdirektören Kerstin Westholm att det var Suurkülas misslyckande med att genomföra sparplanen på Akademiska som låg bakom att hon fick gå.

– Det uppdrag som finns på sjukhusdirektören las 2008 och det var att systematiskt arbeta med kostnadsanpassningar. Det rörde sig om 300 miljoner som skulle vara fullt täckt 2011. Det vi sett under sommaren och hösten är att det går åt motsatt håll. Marie Beckman Suurküla och jag har diskuterat möjligheten att vända den trenden. Hon har sagt att hon ser svårigheter med det och att en ny kraft borde träda in, säger landstingsdirektören Kerstin Westholm.

Anna Rask Andersen, ordförande för Upplands allmänna läkarförening, beklagar att sjukhusdirektören slutar.

– Jag har ibland faktiskt tyckt synd om henne för att hon har haft ett väldigt svårt uppdrag. Pengarna räcker inte. Från landstingsledningen har man inte beställt rätt mängd vård, säger Anna Rask Andersen.