TRAFIKVERKET

Färre allvarliga cykelolyckor

Antalet cykelolyckor i Sverige som lett till allvarliga skador eller dödsfall har minskat kraftigt. På Gotland minskade antalet allvarliga olyckor från 8 år 1990, till 6 i fjol, enligt uppgifter från Trafikverket.

I hela landet omkom förra året 20 personer i cykelolyckor, 1990 var dödstalet 68.

Ökad användning av cykelhjälmar och utbyggnad av cykelbanor anses vara orsak till att allvarliga olyckor minskar.