Brist på kockar i Skåne

Restaurangerna har svårt att få tag på personal med lång erfarenhet.
På arbetsförmedlingens hemsida finns det i dag 36 vakanta kock- och kokersketjänster i Skåne län. Bristen kan bero på att många kockar flyttade utomlands under början av 90-talet då många restauranger bytte ägare eller gick omkull.