Osby

Haverikommissionen undersöker dammolycka

Statens haverikommission kommer att undersöka dammolyckan i söndags vid Hästberga kraftverk i Osby kommun.

"Vi välkomnar en sådan undersökning", säger Lars Truedsson, vd för Brittedal Kraftproduktion, ägare till kraftverket.

Han framhåller att företaget är intresserat av att så snart som möjligt få reda på vad som orsakat olyckan.

När dammen brast strömmade runt en miljon kubikmeter vatten ut i Helge å.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se