Arbetslösheten 3,9 procent

Allt färre går utan jobb

Antalet arbetslösa fortsätter att minska på Gotland. Den sista oktober var 1 372 personer öppet arbetslösa vilket är 3,9 procent av den arbetsföra befolkningen. Där är 60 färre än under samma månad förra året.

Det är fler kvinnor än män som är arbetslösa (701 kvinnor och 671 män).

Däremot har antalet unga arbetslösa ökat något. I oktober var 391 i åldern 18-24 utan jobb. Det är 30 fler än förra året.

Dessutom ökar antalet som sysselsätts med någon form av stöd. Drygt 1 000 personer får så kallat aktivitetsstöd. Över 500 omfattas av jobbgaranti och över 600 personer på ön är anställda med lönebidrag.

Under oktober i år varslades sex personer om uppsägning.