Norrbotten

Fler jobb i oktober

Arbetsförmedlingens rapport för oktober visar på en gynnsam utveckling i länet.

Fler jobb strömmade in till länets arbetsförmedlingar under oktober samtidigt som ett ökat antal personer gick ut i arbete.

Dessutom minskade tillströmningen av nya arbetslösa.

Varslen under årets första tio månader omfattade hälften så många som året innan.